Albufeira-Klubben

Barn och ungdomar i Albufeira

Hjälper barn och ungdomar till en bättre start i livet

Ändamål

Bidra till att göra livet drägligare för barn och unga i Albufeira. Med barn och unga avses personer upp till 20 års ålder bosatta inom Albufeira kommun.

Verksamhet

Projektet startade med det s.k. Mjölkprojektet där syftet var att ge de unga en näringsriktig frukost. Samarbete sker med AHSA (Associçao Humanitaria Solidariedade Albufeira). Numera handlar vi en gång i månaden nödvändiga matvaror som AHSA distribuerar till behövande barnfamiljer i området. Vi bidrar även med skolmaterial och julgåvor till ett stort antal barn.

Tillsammans med AHSA drivs också ett tandprojekt då munhälsa visat sig vara kraftigt eftersatt för vissa barn. Arbetet sker i samarbete med en lokal tandläkare, som också ställer upp ideellt.

Under 2017 togs kontakt med organisationen APEXA (Associçao Apoia à Pessoa Exceptional do Algarve), som stödjer personer med särskilda behov. Vi bidrager med pengar för behandling av några barn med funktionshinder, då allmänna bidrag upphör vid 6 års ålder.

Arbete pågår löpande med att utvärdera om det finns andra områden där vi kan göra nytta, där samhället inte gör tillräckligt.

Styrning

Vi var många i Albufeiraklubben som 2015 kände att vi blivit så varmt mottagna av portugiserna att vi skulle vilja göra något i gengäld. Ett antal personer samlades 2015 och utsåg en arbetsgrupp om fem personer. Arbetsgruppen består nu av Noushin Nadjafi, ordförande, Isel Bramstång, Sven-Olof Kulldorff och Björn Kårfalk, kassör.

Finansiering

Allt arbete från arbetsgruppen och från andra som deltar i olika projekt sker ideellt. De medel som behövs för ändamålet kommer från donatorer som Månadsgivare/Årsgivare, Sponsorer, Avgifter från Milky Way, överskott från Albufeiraklubbens aktiviteter samt Bidrag från enskilda.

De som är Månadsgivare/Årsgivare bidrar i flertalet fall med mellan 20 och 50 € per familj och månad. Beloppet är valfritt. De som vill delta i finansieringen kan sätta in valfritt belopp på konto nedan. Alla bidrag är välkomna.

NIB: 0035  0018  0002  7481 330  46 kontohavare Björn Kårfalk.

BIC: CGDIPTPL

IBAN: PT50  0035  0018  0002  7481  330  46

Kontakt

Bli gärna månadsgivare och/eller anmäl deltagande i något av våra projekt.

Har ni några frågor var snäll kontakta Noushin med e:mail noushin.nadjafi@gmail.com eller telefon +351 926 338 965.

En näringsriktig frukost är väsentlig, inte bara för en bra start på dagen, utan även för barnets förmåga att lära.

Tillsammans med A.H.S.A. levererar vi regelbundet mjölk och andra baslivsmedel till berörda familjer.

Tandhygien är viktigt som vi alla vet, men tyvärr har många familjer ej råd att ge sina barn de förutsättningar som krävs.

För att avhjälpa detta, så förser vi kontinuerligt barnen med tandborstar och tandkräm, samt tandvårdsinformation.

Några familjer har ej möjlighet att ge sina barn nödvändiga läroböcker eller skrivmaterial såsom pennor och anteckningsblock inför skolstarten varje år.

Vi bidrar med skolmaterial som skrivmaterial och läroböcker.

APEXA är en privat organisation som fokuserar på att stötta och hjälpa personer med särskilda behov. Organisationen grundades 2003 och är baserad i Albufeira kommun.

APEXA driver ett antal olika projekt och "Barn i Albufiera" stöttar f.n deras terapeutiska center i Guia. Under 2019 kommer vi dessutom att bidra till fritidsverksamheten för skolungdomar i Albufeira.

En del barn drabbas tyvärr av cancer. Många av dessa tappar håret under den behandling de genomgår.

A.H.S.A bedriver även en omfattande äldreomsorg. Under 2018 startades ett projekt där de äldre stickar och virkar mössor och leksaker till de cancersjuka barnen.

Vi bidrager med garn till projektet.


VÅRA PROJEKT


VÅRA PARTNERS

A.H.S.A - en social organisation i Albufeira som arbetar inom familj och äldrevård.

Läs mer om verksamheten på deras hemsida med klick på logo härintill.

APEXA - en privat organisation i Albufeira som arbetar med att stötta personer med särskilda behov.

Läs mer om verksamheten på deras hemsida med klick på logo härintill.

Klicka här för att läsa vårt senaste nyhetsbrev

Klicka här för att se vår årsredovisning

Vi är väldigt glada och tacksamma för alla bidrag som många regelbundet ger till vårt välgörenhetsprojekt, Barn i Albufeira.

Flera personer ställer även upp som volontärer när det behövs.

Dessutom finns det idag ett företag som bidrar till projektet, vilket presenteras till höger. Klickar ni på bilden kommer ni till deras hemsida.